Cách thanh toán

A. Giao hàng và thanh toán cùng lúc theo địa chỉ đặt hàng của quý khách.

B. Thanh toán chuyển khoản theo hệ thống các ngân hàng sau: