Mặt dây chuyền trầm hương núi chìm nước

8,000.000 VNĐ