Nhang Trầm Hương có tăm Cao Cấp

150.000 VNĐ

  • 100%  trầm hương nguyên chất của Khánh Hòa
  • Keo thực vật ( keo cây bời lời, được trồng nhiều ở các tỉnh miền trung và khu vực Tây nguyên, cây thân cao- lá to. Lá và vỏ cây có thể sử dụng làm keo tự nhiên. Thân có thể dùng lấy gỗ, làm trụ trồng tiêu….)
  •  Tăm Tre
  • Mỗi hộp 100 cây/ Thời gian Cháy mỗi cây 60 Phút.
Danh mục: