Vòng đeo cổ trầm hương bọc vàng cao cấp

4,000.000 VNĐ