Vòng tay trầm hương Nha Trang Dầu đỏ quý hiếm mùi thơm ngọt sâu

4,900.000 VNĐ

Vòng tay trầm hương nha trang loại dầu đỏ quý hiếm là loại vòng được nhiều anh chị chơi trầm quan tâm sưu tầm:

Chất trầm tốt, chuẩn vùng miền, dầu ăn dạng đỏ độc đáo, đặc biệt là độ quý hiếm cao, khó tìm…

  • Được sản xuất trực tiếp tại làng trầm hương vạn thắng.
  • Nguyên liệu làm ra vòng tay được Hương Trầm Việt mua từ các phu trầm của Khánh hoà.
  • Dạng mộc tự nhiên, giữ áo dầu 
  • Mùi ngọt, hậu mùi sâu, thơm vỉnh viễn.
  • Vòng sẽ đẹp hơn khi đeo.
  • Tránh các chất gây mùi, không xịt nước hoa lên vòng trầm.