Vòng tay trầm hương núi Khánh hoà hạt tròn 16li

4,900.000 VNĐ