Vòng tay trầm hương thiên nhiên 108 hạt

700.000 VNĐ