Tag Archives: xứ trầm hương

Sự ra đời của “Xứ Trầm Hương” tình bạn của Quách Tấn và Nguyễn Hiến Lê

Từ sự độn‌g viên của học gi‌ả Nguyễn Hiến Lê về một tác phẩm viết về Khánh Hòa, nhà thơ Quách Tấn đã viết nên “Xứ trầm hương” để lại cho đời những trang sách quý giá. Mỗi tác phẩm của văn nhân thi sĩ ra đời, có lẽ đều có những kỷ niệm, nguồn […]