Cách mua hàng

1. Truy cập vào trang https://agarwoodvina.com và tìm đến nhóm danh mục bến tay trái màn hình.

2. Chọn mục sản phẩm nào mà bạn muốn mua.

3. Và click vô sản phẩm nào bạn chọn

4. Click Mua ngay hoặc thêm vào giảo hàng để chọn những sản phẩm khác, chọ xong bạn click thanh toán.

5. Điền đầy đủ thông tin khách hàng

6. Chọn Thanh toán qua giao hàng COD hoặc chọn thanh toán chuyển khoản.