Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt

4,500.000 VNĐ